Universitat de Barcelona

Grau d'Educació Social

Presentació

 

El grau d’Educació Social , mitjançant una formació teòrica i pràctica, capacita per al desenvolupament i l’exercici d’una professió apassionant com és la d’educador o educadora social, i alhora proporciona formació en un camp emergent del saber pedagògic que és l’educació social.

Aquests estudis proporcionen destreses, actituds i habilitats orientades al disseny, el desenvolupament i l’avaluació́ de recursos, projectes i programes socioeducatius amb una mirada integradora i crítica de les practiques educatives.

També facilita coneixements que són necessaris per comprendre, interpretar i analitzar els fonaments teòrics i pràctics de l’educació́ social en els seus diversos espais i temps socials.

En definitiva, forma i habilita per exercir d’educador o educadora social en els diversos contextos i àmbits d’aquesta professió, amb una mirada crítica i amb una sensibilitat social pels processos de canvi i de participació́ social.
 

Dades bàsiques
Interuniversitari No
Branca de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Crèdits 240
Professionalitzador

no

Modalitat de docència

presencial

Centre de gestió Facultat d'Educació
Places

180

Notes de tall

8,857 (juny 2017, inici procés, via PAU)

Idioma de docència

català (83%), castellà (17%)

Preu orientatiu per crèdit 25,27 €
Cap d'estudis MIQUEL GOMEZ SERRA
Comparteix-ho: