Universitat de Barcelona

Grau d'Educació Social

Pràctiques Anuals - Nou Model

Les Pràctiques Anuals - Nou Model suposen una immersió en la pràctica professional d’un educador/a. L’estudiant, en el procés de les pràctiques, anirà adquirint més grau d’autonomia, en funció de les competències adquirides, per actuar/intervenir en la pràctica amb acompanyament del tutor/a de centre o sense.

A partir de l’anàlisi d’una acció o d’un programa que s’estigui executant en el centre l’alumne/a farà una avaluació i presentarà propostes a partir de l’avaluació desenvolupada.

L'alumnat ha de realitzar l'assignatura obligatòria Pràctiques Externes de 24 crèdits i l'assignatura obligatòria Supervisió de Pràctiques de 6 crèdits. És obligatori matricular-se de les dues assignatures durant el període de matrícula.

Comparteix-ho: