Universitat de Barcelona

Grau d'Educació Social

Realitzar les pràctiques en una institució no conveniada

Es pot sol.licitar fer pràctiques en un centre sense conveni amb la UB quan l'estudiant visqui lluny de l'àrea metropolitana de Barcelona (a partir de la zona 2) i busqui un centre més proper a la seva residència que vulgui oferir places de pràctiques.

No es pot sol.licitar un centre sense conveni de la zona 1 de l'àrea metropolitana.

El criteri principal per poder fer les pràctiques en un centre nou és que no sigui una institució amb conveni amb la UB i que l'estudiant visqui lluny de l'àrea metropolitana.

Procediment

Dijous 9 de Maig de 2019: L'estudiant ha de passar per la tutoria que tindrà lloc de 12 a 15h a la Sala de Comissions de l'Edifici Migdia I (4a planta, al costat de la Oficina de Pràctiques) i presentar la documentació requerida per l'acceptació d'aquesta modalitat de pràctiques.

Podeu consultar tota la informació i tota la documentació a entregar en el document informatiu de Casuístiques especials.

A part de la documentació requerida s'haurà de presentar també:

 

Si l'estudiant no pot passar, pot veniu una persona en nom seu.

Convenis Facultat Educació

AVÍS: Degut a la vaga d'estudiants convocada pel dia 9 de maig, els estudiants que vulguin presentar la documentació per sol.licitar una casuística especial ho podran fer també dilluns 13 de maig de 2019 de 16 a 17.30h a la Oficina de Pràctiques (Edifici Migdia 1 - 4a planta). La data del dia 9 de maig es manté pels estudiants que vulguin assistir.

S'AMPLIA EL TERMINI PER ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓ: Els estudiants que vulguin acollir-se a la modalitat de casuística especial poden entregar la documentació fins dilluns 20 de maig de 2019 a la finestreta de pràctiques de la Secretaria de la Facultat.

 

Comparteix-ho: