Universitat de Barcelona

Grau d'Educació Social

Pla d'acció tutorial

El Pla d’Acció Tutorial del grau d’Educació Social (PATES) està dissenyat per dur a terme accions en cada curs acadèmic, des de primer fins a quart. Aquestes accions estan vinculades a una assignatura de formació bàsica o obligatòria, sent el mateix professor o professora de la assignatura el tutor o tutora dels estudiants del grup classe durant tot el curs. Aquestes assignatures són les quatre següents:

1r. Curs: Identitat i desenvolupament professional
2n Curs: Àmbits professionals actuals i emergents
3r  Curs: Pràctiques externes I
4rt Curs: Treball Final de Grau

 

Comparteix-ho: