Universitat de Barcelona

Grau d'Educació Social

Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits és l’acceptació, per part de la Universitat de Barcelona, de la formació o de l’experiència professional que es computen a l’expedient d’altres ensenyaments que l’estudiant estigui cursant a l’efecte d’obtenir un títol oficial.

En cap cas no es poden reconèixer els crèdits corresponents al treball de fi de grau.

Més informació i procediment

Reconeixement de crèdits per admissió a la universitat per a titulats de cicles formatius de grau superior en virtut de l'acord de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i la Universitat de Barcelona.

CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN INTEGRACIÓ SOCIAL

Formació Bàsica de primer curs:
360842 Antropologia cultural assignatura de Formació Bàsica de 6 crèdits

Optatives:
360871 Discapacitat i salut mental de 6 crèdits
360880 Habilitats socials: intervenció i programes de 3 crèdits
360872 Inserció i orientació sòciolaboral de 6 crèdits
360874 Atenció socioeducativa a famílies i infància de 6 crèdits
360732 Interculturalitat i immigració de 3 crèdits

A partir del curs 2017-2018, aquestes assignatures, una vegada matriculades com a reconegudes, NO tindran qualificació numèrica ni ponderaran a l'expedient de l'alumne.

Formació Bàsica de primer curs:
360842 Antropologia cultural de 6 crèdits

Obligatòria de primer curs:
360865 Desenvolupament comunitari de 6 crèdits

Obligatòria de segon curs:
360860 Animació sociocultural i educació en el temps lliure de 6 crèdits

Optatives:
360872 Inserció i orientació sòciolaboral de 6 crèdits
360869 Esports i joc de 6 crèdits

A partir del curs 2017-2018, aquestes assignatures, una vegada matriculades com a reconegudes, NO tindran qualificació numèrica ni ponderaran a l'expedient de l'alumne.

Formació Bàsica de segon curs:
360585 Psicologia del desenvolupament 6.0

Optatives:
360874 Atenció socioeducativa a famílies i infància de 6 crèdits
360869 Esports i joc de 6 crèdits
360872 Inserció i orientació sòciolaboral de6 crèdits
360870 Cos i teatre de 3 crèdits
360880 Habilitats socials: Intervenció i Programes de 3 crèdits

A partir del curs 2017-2018, aquestes assignatures, una vegada matriculades com a reconegudes, NO tindran qualificació numèrica ni ponderaran a l'expedient de l'alumne.

Formació Bàsica de segon curs:
360585 Psicologia del desenvolupament de 6 crèdits

Optatives:
360870 Cos i teatre de 3 crèdtis
360858 Comunicació interpersonal i social en l’exercici profes. de 6 crèdits
360872 Inserció i orientació sòciolaboral de 6 crèdits
360871 Discapacitat i salut mental de 6 crèdits
360880 Habilitats socials: Intervenció i Programes de 3 crèdits

A partir del curs 2017-2018, aquestes assignatures, una vegada matriculades com a reconegudes, NO tindran qualificació numèrica ni ponderaran a l'expedient de l'alumne.

Comparteix-ho: