Universitat de Barcelona

Grau de Pedagogia

Àmbits de pràctiques

Educació Formal

Imparteix programes reglats: Escoles Bressol, CEIP, IES, CFP, EFPA, Universitat...
Dòna suport a l'educació formal: EAP, Gabinets Psicopedagògics, Camps d'Aprenentatge, CRP, ICE...
Imparteix programes reglats específics: Centres d'Educació Especial, Centre de Música, Escola d'Arts...

Social

Promou la integració sociolaboral
Potència la cohesió social
Promou el benestar de la persona

Empresa

Gestió de persones
Gestió cultural
Elaboració de recursos educatius/formatius

Comparteix-ho: