Universitat de Barcelona

Grau de Pedagogia

Plaça autoassignada

És quan el propi estudiant proposa una plaça en una organització. És una mesura excepcional i no es pot demanar una plaça autoassignada en un centre que ja estigui en el llistat de centres d'oferta general de la Oficina del Pràcticum.

Demanar una plaça autoassignada representa prioritzar aquesta plaça sobre la possibilitat d'una primera opció en un centre ofert per la UB, ja que no es poden presentar les dues opcions alhora.

L’alumnat és el responsable de facilitar el procés de gestió de la plaça i l'exclou de presentar-se en la modalitat d'oferta general.

Procediment

- Complimentar fins el 6 de març de 2020 inclòs el Formulari Inicial orientatiu i l'avaluació de competències

- Entrar a MónUB - GIPE - El meu CV: Omplir les dades personals i penjar el CV: aquest ha de contenir una fotografia, s'ha d'acreditar el coneixement de llengües segons el Marc Europeu i disponibilitat de vehicle (màxim una pàgina)

- Omplir el Formulari de Plaça Autoassignada

- Omplir el Document de Sol.licitud de Plaça Autoassignada

- Matricular-se de l'assignatura Pràctiques d'Implicació

- Consultar el Campus Virtual

AVÍS 20 d'abril de 2020: El procediment canvia de data i mode de tramitació

Podeu lliurar la documentació digitalitzada fins el 30 de juny de 2020.

Recordeu omplir el Formulari de Plaça Autoassignada i el Document de Sol.licitud de Plaça Autoassignada. En aquest darrer document no cal posar la signatura i segell del centre. Cal afegir una tercera pàgina on hi consti el missatge de correu electrònic del centre amb la conformitat per les vostres pràctiques.

Heu d'enviar la documentació com a document adjunt a les següents adreces electròniques:

practicumpdg@ub.edu  -  practiques.educacio@ub.edu

indicant a l'assumpte del correu "Pràctiques Pedagogia 2021 - Document de sol.licitud de Plaça Autoassignada"

Resolució: 15 de Juliol de 2020 (per correu electrònic)

Nota informativa: els alumnes que tinguin acceptada la sol.licitud de plaça autoassignada no hauran de fer Preinscripció ni Preselecció a l'aplicatiu GIPE. Des de Secretaria els hi assignarem automàticament la plaça.

Les pràctiques no començaran fins que el vostre tutor/a de Facultat no us convoqui a una primera reunió.

 

Quins criteris es tenen en consideració per valorar l'adequació d'una plaça autoassignada?

La coordinació del Practicum de Pedagogia té els següents criteris per valorar l'acceptació de places autoassignades de l'alumnat que així ho sol.liciti:

· Seguir el procediment definit anteriorment

· Grau d'adequació del centre per realitzar les pràctiques de l'ensenyament de Pedagogia

· Grau de coherència i consistència del pla de treball a desenvolupar per l'alumne/a

En cas favorable es formalitza el procés. En cas desfavorable, l'alumne s'incorpora automàticament al procés d'oferta general de pràctiques.

 

 

Comparteix-ho: