Universitat de Barcelona

Grau de Pedagogia

Reconeixement de l'experiència laboral

  • Complimentar fins el 26 de març de 2021 inclòs el formulari inicial orientatiu i l'avaluació de competències
  • Entrar a MónUB - GIPE - El meu CV: Omplir les dades personals i penjar el CV: aquest ha de contenir una fotografia, s'ha d'acreditar el coneixement de llengües segons el Marc Europeu i disponibilitat de vehicle (màxim una pàgina)
  • Cal lliurar a l'equip de Coordinació de Pràctiques evidències (mínim 2 anys d'experiència o  equivalent a 450 hores d'experiència professional, realitzant tasques concretes d'una pedagoga/pedagog). Presentar la documentació: constància de cotitzacions de la Seguretat Social i constància de l'empresa en el desenvolupament de tasques i funcions
  • La Coordinació comunicarà la resolució favorable o desfavorable a l'alumnat. En el cas de resolució favorable, es podrà formalitzar la sol.licitud accedint a l'aplicació de reconeixement de crèdits
  • Realitzada la sol.licitud i pagada la taxa de reconeixement, caldrà imprimir el resguard corresponent i presentar-lo a la Secretaria d'Estudiants i Docència
  • Quan l'alumne/a rebi la resolució favorable de reconeixement de Secretaria haurà de matricular l'assignatura en el període corresponent de matriculació (es pagarà el 15% del total de l'assignatura)

 

Entre el 10 i el 14 de maig de 2021 enviar-ho tot en un sol arxiu al correu de Jordi Méndez Ulrich - jordi.mendez@ub.edu 

Esperem que ens els propers mesos pogueu disposar de la documentació emesa per l'empresa on es faci constància de les funcions i competències aplicades.

Per suposat, si teniu la informació llesta ho podeu tramitar digitalment des del moment que la tingueu a la vostra disposició enviant un correu electrònic a: jordi.mendez@ub.edu  indicant a l'assumpte del correu "Reconeixement Experiència Laboral"

 

 

Comparteix-ho: