Universitat de Barcelona

Grau de Pedagogia

Reconeixement de l'experiència laboral

  • Complimentar fins el 6 de març de 2020 inclòs el formulari inicial orientatiu i l'avaluació de competències
  • Entrar a MónUB - GIPE - El meu CV: Omplir les dades personals i penjar el CV: aquest ha de contenir una fotografia, s'ha d'acreditar el coneixement de llengües segons el Marc Europeu i disponibilitat de vehicle (màxim una pàgina)
  • Cal lliurar a l'equip de Coordinació de Pràctiques evidències (mínim 2 anys d'experiència o  equivalent a 450 hores d'experiència professional, realitzant tasques concretes d'una pedagoga/pedagog). Presentar la documentació: constància de cotitzacions de la Seguretat Social i constància de l'empresa en el desenvolupament de tasques i funcions
  • La Coordinació comunicarà la resolució favorable o desfavorable a l'alumnat. En el cas de resolució favorable, es podrà formalitzar la sol.licitud accedint a l'aplicació de reconeixement de crèdits
  • Realitzada la sol.licitud i pagada la taxa de reconeixement, caldrà imprimir el resguard corresponent i presentar-lo a la Secretaria d'Estudiants i Docència
  • Quan l'alumne/a rebi la resolució favorable de reconeixement de Secretaria haurà de matricular l'assignatura en el període corresponent de matriculació (es pagarà el 15% del total de l'assignatura)

 

AVÍS 20 d'abril de 2020: Podeu entregar la documentació fins el 31 de Juliol de 2020.

Esperem que ens els propers mesos pogueu disposar de la documentació emesa per l'empresa on es faci constància de les funcions i competències aplicades.

Per suposat, si teniu la informació llesta ho podeu tramitar digitalment des del moment que la tingueu a la vostra disposició enviant un correu electrònic a aaneas@ub.edu indicant a l'assumpte del correu "Reconeixement Experiència Laboral"

 

 

Comparteix-ho: