Universitat de Barcelona

Grau de Pedagogia

Sortides professionals

1. En el context educatiu formal:

 • Formació i assessorament pedagògic
 • Orientació personal, acadèmica i familiar
 • Coordinació o gestió d’aules hospitalàries
 • Assessorament en gabinets especialitzats
 • Disseny de materials educatius


2.  En el context social:

 • Direcció o gestió de l’àrea d’educació, serveis socials, personals, culturals, de justícia, etc. (administracions i entitats privades)
 • Direcció o gestió de centres socioeducatius i culturals
 • Assessorament pedagògic en associacions i entitats de caràcter socioeducatiu i cultural
 • Direcció o gestió de projectes i iniciatives de desenvolupament humà sostenible
 • Mediació socioeducativa i cultural


3. En el context empresarial:

 •  Formació en las organitzacions
 • Orientació professional i laboral
 • Producció i assessorament pedagògic en editorials
 • Gestió de projectes culturals i patrimonials
 • Disseny de programes educatius amb mitjans tecnològics
 • Assessorament pedagògic en mitjans de comunicació, museus i projectes culturals
 • Gestió de processos d’innovació educativa i formativa
   
Comparteix-ho: