Universitat de Barcelona

Grau de Pedagogia

Alumnat que continua estudis

Automatrícula curs 2021-2022

Dia de matrícula: 29 de juliol de 2021, de 9.00 a 23.59 h
Hora: consulteu el dia i l'hora de matrícula que teniu assignats a través del vostre espai de MónUB, a l'apartat d'automatrícula

Zoom suport a la matrícula
 

Criteris d’ordre de matrícula

L’ordre de matrícula s’estableix en funció de la nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic. Aquesta nota es calcula tenint en compte les assignatures superades fins al primer semestre del curs actual. En cas d'empat s'utilitzarà el cognom: es començarà per la lletra que hagi sortit en el sorteig que fa cada any la Generalitat de Catalunya per als seus processos. Per al curs 2021-2022 es començarà per la lletra M.

Consulteu el llistat provisional matricula juliol, en cas de no aparèixer al llistat i tenir intenció de formalitzar matrícula el curs 2021-2022 s'ha d'enviar el formulari de sol·licitud d'incorporació al llistat de matrícula abans del 9 de juliol de 2021

Simulador del preu de la matrícula 

Altres Informacions

Com formalitzar la matrícula com a becari condicional

Per poder formalitzar la matrícula com a becari cal haver sol·licitat la beca del MECD com a mínim un dia abans de fer la matrícula i complir la resta de requisits per establir la matrícula condicional.
Més informació

De quants crèdits cal matricular-se

Segons la Normativa de permanència:
- Mínim de 18 crèdits i màxim de 60
- Abans de matricular-se d'assignatures de cursos superiors, cal matricular-se de les assignatures obligatòries i de formació bàsica pendents de superar de cursos anteriors
Mes informació

Com es pot pagar la matrícula

Modalitats de pagament:
- Rebut únic en efectiu
- Pagament únic domiciliat
- Pagament a terminis
Més informació

Exempcions i/o bonificacions de matrícula

Es podran aplicar les que es regulen en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya: família nombrosa, matrícula d'honor a batxillerat i col·lectius d'especial protecció.
Més Informació

Quins recàrrecs tenen les assignatures repetides

Quan un estudiant es matricula per segon, tercer, quart o successius cops d’un mateix crèdit, l’import s’incrementa segons els percentatges establerts en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
Més informació

Conseqüències de l’impagament de la matrícula

El fet de no pagar la matrícula o algun dels seus fraccionaments en els terminis que estableixi la Universitat de Barcelona donarà lloc a la suspensió temporal automàtica dels drets de l'alumnat, sense necessitat de requeriment previ per part de la Universitat.
Informació econòmica UB

Quan es pot modificar la matrícula

Dins els terminis establerts anualment per la Facultat, els estudiants poden fer la supressió, el canvi o l'addició d'assignatures a la matrícula ja efectuada.
Més informació

Com se sol·liciten les beques

Teniu tota la informació a: http://www.ub.edu/beques/grausimasters/

Com sol·licitar el reconeixement de crèdits i fer-ne la matrícula

Trobareu tota la informació a la nostra web.

Com s'accedeix al Wi-Fi UB

Configuració: https://www.ub.edu/portal/web/iub/wifi-o-eduroam

A la casella d'usuari, cal introduir la primera part del correu UB seguit de .alumnes
     Exemple: alumne123@alumnes.ub.edu
     Usuari: alumne123.alumnes
La contrasenya serà la mateixa que utilitzeu per accedir al Campus Virtual o al MónUB.

Com pots saber el teu correu?
- Entra al MonUB
- Identifica’t
- Ves a “Consulta de qualificacions i expedient” allà trobaràs la teva adreça de correu UB

Com es renova el carnet de la UB

Podeu fer-vos el carnet a qualsevol de les oficines del Banc de Santander (consulteu l'horari) que hi ha a la UB, ubicades a:

Facultat d’Economia i Empresa
Facultat de Física i Química
Edifici Històric
Campus de Mundet (Psicologia)

Comparteix-ho: