Universitat de Barcelona

Grau de Pedagogia

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 123
Optativa 27
Pràctiques externes 18
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Comunicació en Educació 1 FB 6
Didàctica i Currículum 1 FB 6
Història de l'Educació 1 FB 6
Psicologia en Educació 1 FB 6
Teoria de l'Educació 1 FB 6
Antropologia Pedagògica 2 FB 6
Diversitat i Educació 2 FB 6
Estratègies i Recursos Didàctics 2 OB 6
Professionalització i Sortides Laborals I 2 OB 6
Teoria i Pràctica de la Investigació Educativa 2 OB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Ensenyament i Aprenentatge en la Societat Digital 1 OB 6
Estadística Aplicada a l'Educació 1 FB 6
Organització i Gestió d'Institucions Educatives 1 OB 6
Pensament Pedagògic i Social Contemporani 1 OB 9
Economia de l'Educació 2 FB 6
Innovació i Desenvolupament Organitzatiu 2 OB 6
Instruments i Estratègies de Recollida d'Informació 2 OB 6
Pedagogia Social 2 FB 6
Assignatures Optatives 1 OT 3
Assignatures Optatives 2 OT 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Diagnòstic i Orientació Educativa 1 OB 6
Disseny i Avaluació de Processos d'Ensenyament i Aprenentatge 1 OB 6
Formació a les Organitzacions 1 OB 6
Política de l'Educació 1 OB 6
Axiologia i Educació en Valors 2 OB 6
Disseny, Desenvolupament i Avaluació de la Formació 2 OB 6
Intervenció Educativa per a la Inclusió Social 2 OB 6
Models, Estratègies i Recursos per a la Inserció Professional 2 OB 6
Professionalització i Sortides Laborals II 2 OB 6
Assignatures Optatives 1 OT 6
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Pràctiques d'Implicació Anual PR 18
Treball de Fi de Grau Anual TR 12
Entorns, Processos i Recursos Tecnològics d'Aprenentatge 1 OB 6
Mediació i Conflicte 1 OB 6
Pedagogia Internacional 1 OB 6
Assignatures Optatives 2 OT 12
Comparteix-ho: