Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Mestre d'Educació Infantil

Plans docents

Relació d'assignatures 2023-2024

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Acció Tutorial: Relacions entre Escola, Família i Comunitat FB 1r semestre 6
Aprendre i Ensenyar amb Tecnologies Digitals OT 1r semestre 6
Aprenentatge Col·laboratiu en Xarxa OT 2n semestre 3
Art, Societat i Educació FB 1r semestre
2n semestre
6
Aspectes Culturals dels Països de Parla Anglesa OT 2n semestre 3
Atenció a l'Alumnat en Situació de Risc d'Exclusió Social OT 2n semestre 3
Biblioteconomia per a Mestres OT 1r semestre 6
Competència Digital Docent a l'Educació Infantil FB 1r semestre
2n semestre
6
Comunicació Multimodal per a la Innovació Educativa OT 1r semestre 6
Coneixement i Exploració de l'Entorn Natural OB 1r semestre
2n semestre
6
Construcció de l'Espai i el Temps OT 2n semestre 3
Contes i Poemes de la Literatura Hispànica per a Infants OT 2n semestre 3
Contes i Relats per Aprendre Anglès OT 2n semestre 3
Desenvolupament Biològic de l'Infant i Intervenció Didàctica OT 1r semestre 6
Desenvolupament i Aprenentatge Motor en la Primera Infància OT 1r semestre 6
Didàctica de la Comunicació Literària OT 2n semestre 3
Didàctica de la Literatura Infantil OB 2n semestre 6
Didàctica de la Llengua Anglesa OT 1r semestre 6
Didàctica de la Llengua I OB 1r semestre 6
Didàctica de la Llengua II OB 2n semestre 6
Didàctica de la Música OB Anual 9
Didàctica de l'Educació Física OB Anual 9
Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica OB Anual 9
Didàctica de les Ciències Socials OB 1r semestre 6
Didàctica de les Matemàtiques OB Anual 9
Dinamització, Coordinació i Gestió de les TIC a l'Escola OT 2n semestre 3
Discapacitat, Desenvolupament i Aprenentatge OT 1r semestre 6
Educació, Escola i Atenció a la Diversitat OT 2n semestre 6
Escoltar Música a l'Etapa d'Educació Infantil OT 2n semestre 3
Expressió Musical i Corporal FB 1r semestre 6
Habilitats Comunicatives Orals FB 1r semestre 6
Identitat Cultural i Acció Didàctica OT 1r semestre 6
Infància, Salut i Educació FB 1r semestre 6
Infants, Espais i Objectes: Disseny de Tallers Didàctics OT 2n semestre 3
Intervenció a l'Aula d'Educació Infantil FB 2n semestre 6
Intervenció en les Dificultats de Comunicació, Lectura i Escriptura OT 2n semestre 3
La Biblioteca per als Infants de 0 a 6 Anys OT 2n semestre 3
La Comunicació Cientificosocial i el Llenguatge Visual i Plàstic OT 2n semestre 3
Lectura de la Imatge OT 1r semestre 6
Llengua Anglesa: Nivell Avançat OT 1r semestre 6
Llengua Castellana per a l'Ensenyament FB 2n semestre 6
Llengua Catalana per a l'Ensenyament FB 2n semestre 6
Llengua Estrangera per a l'Ensenyament: Anglès FB 1r semestre 6
Matemàtiques, Ciències Experimentals i Educació FB 1r semestre 6
Medi Ambient, Diversitat i Sostenibilitat OT 2n semestre 3
Mestres, Infants i Expressió Plàstica OT 1r semestre 6
Mesures i Suport Educatiu per a l'Alumnat amb Necessitats Específiques OT 1r semestre 6
Mitjans de Comunicació i Públic Infantil: la Música i el So OT 2n semestre 3
Mitjans d'Expressió i de Comunicació Infantils OT 1r semestre 6
Motricitat i Contextos Educatius OT 1r semestre 6
Narrativa Gràfica: Àlbum, Còmic i Cinema OT 2n semestre 3
Nous Entorns i Recursos Digitals OT 2n semestre 3
Observació del Comportament Motor a la Infància OT 2n semestre 3
Observació i Innovació a l'Aula FB 2n semestre 6
Pedagogia i Didàctica de la Religió Catòlica a l'Escola OT 2n semestre 6
Pràcticum I PR 2n semestre 18
Pràcticum II PR Anual 27
Projectes i Experiències en Escoles en Relació amb l'Atenció de la Diversitat OT 2n semestre 3
Pronunciació de la Llengua Anglesa OT 2n semestre 3
Psicologia de l'Educació a l'Etapa d'Infantil FB Anual 12
Psicomotricitat i Expressió OT 2n semestre 3
Relat Oral i Fons Documental OT 2n semestre 3
Sistema Educatiu, Contextos Educatius a l'Etapa d'Infantil FB 1r semestre 6
So, Ritme i Moviment OT 2n semestre 3
Sociologia de l'Educació: Canvis Socials, Educatius i Multiculturalitat FB 1r semestre 6
Tallers d'Expressió i Comunicació OT 1r semestre 6
Teatre Musical per a l'Educació Infantil OT 1r semestre 6
Tècniques de Veu i Locució en el Discurs Oral OT 2n semestre 3
Teoria i Pràctica de l'Escola Inclusiva FB 2n semestre 6
Treball Final de Grau TR 2n semestre 6
Comparteix-ho: