Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Treball Social

Prerequisits i optativitat

Prerequisits

 • Per matricular:
  360650 Supervisió del Treball Social I
  360808 Practiques I
  Cal tenir superades:     108 crèdits d'assignatures del grau

 • Per matricular:
  360651 Supervisió del Treball Social II
  360809 Practiques II
  Cal tenir superades:
  360650 Supervisió del Treball Social I
  360808 Practiques I

 • Per matricular:
  360798 Investigació Aplicada a la Intervenció en Treball Social
  Cal tenir superat:
  360622 Mètodes i Tècniques d'Investigació Social

 • Per matricular:
  360799 Treball de Fi de Grau
  Cal tenir superats:     160 crèdits del grau

Optativitat

L'optativitat del grau de Treball Social representa un total de 24 crèdits dels 240 que conformen el grau. L'estudiant pot escollir entre una diversitat d'assignatures de tres o sis crèdits. L'itinerari estàndard preveu que es cursin 6 crèdits a tercer curs i 18 crèdits a quart curs. La tria d'unes o altres assignatures està en funció dels interessos i inquietuds de l'estudiant i dels possibles àmbits d'acció professional en els què aquest vol inserir-se laboralment, tot i que el grau no contempla mencions ni itineraris específics d'especialització.

Cal tenir en compte que hi ha la possibilitat de reconeixement acadèmic d'una part d'aquesta optativitat en el cas dels estudiants que provenen de cicles formatius de grau superior reconeguts en virtut de l'acord de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i la Universitat de Barcelona.

També hi ha la possibilitat de reconeixement acadèmic d'una part d'aquesta optativitat, fins a un màxim de 6 crèdits, en el cas dels estudiants que realitzen alguna activitat que pot ser susceptible d'aquest reconeixement: la participació en activitats institucionals universitàries de tipus cultural, esportiu, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació i altres activitats organitzades pel centre.

Comparteix-ho: