Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Educació Social

Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits és l’acceptació, per part de la Universitat de Barcelona, de la formació o de l’experiència professional que es computen a l’expedient d’altres ensenyaments que l’estudiant estigui cursant a l’efecte d’obtenir un títol oficial.

En cap cas no es poden reconèixer els crèdits corresponents al treball de fi de grau.

Més informació i procediment

RECONEIXEMENTS SEGONS PROCEDENCIA

CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN INTEGRACIÓ SOCIAL

En virtut de l'acord de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i la Universitat de Barcelona als titulats del Cicle Formatiu de Grau Superior en Integració Social es reconeixen les següents assignatures:

Formació Bàsica de primer curs:
360842 Antropologia cultural de 6 crèdits

Optatives:
360871 Discapacitat i salut mental de 6 crèdits
360880 Habilitats Socials: Intervenció i programes de 3 crèdits
360872 Inserció i orientació sociolaboral de 6 crèdits
360874 Atenció socioeducativa a famílies i infància de 6 crèdits
360732 Interculturalitat i immigració de 3 crèdits

En virtut de l'acord de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i la Universitat de Barcelona als titulats del Cicle Formatiu de Grau Superior en Animació Sociocultural i Turística es reconeixen les següents assignatures:

Formació Bàsica de primer curs:
360842 Antropologia cultural de 6 crèdits

Obligatòries de segon curs:
360860 Animació sociocultural i educació en el temps lliure de 6 crèdits
360865 Desenvolupament comunitari de 6 crèdits

Optatives:
360872 Inserció i orientació sociolaboral de 6 crèdits
360869 Esport i joc de 6 crèdits

En virtut de l'acord de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i la Universitat de Barcelona als titulats del Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil es reconeixen les següents assignatures:

Formació Bàsica de segon curs:
360585 Psicologia del desenvolupament de 6 crèdits

Optatives:
360874 Atenció socioeducativa a famílies i infància de 6 crèdits
360869 Esport i joc de 6 crèdits
360880 Habilitats Socials: Intervenció i programes de 3 crèdits

En virtut de l'acord de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i la Universitat de Barcelona als titulats del Cicle Formatiu de Grau Superior en Interpretació de la Llengua de Signes es reconeixen les següents assignatures:

Optatives:
360872 Inserció i Orientació Laboral de 6 crèdits
360871 Discapacitat i salut mental de 6 crèdits
360880 Habilitats Socials: Intervenció i programes de 3 crèdits

En virtut de l'acord de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i la Universitat de Barcelona als titulats del Cicle Formatiu de Grau Superior en Mediació Comunicativa es reconeixen les següents assignatures:

Optatives:
360872 Inserció i Orientació Laboral de 6 crèdits
360871 Discapacitat i salut mental de 6 crèdits
360880 Habilitats Socials: Intervenció i programes de 3 crèdits

Aquest reconeixement serà d'aplicació a partir del curs 2022-2023

 

En virtut de l'acord de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i la Universitat de Barcelona als titulats del Cicle Formatiu de Grau Superior en Condicionament Físic es reconeixen les següents assignatures:

Optatives:
360870 Cos i teatre de 3 crèdits
360869 Esport i joc de 6 crèdits

Aquest reconeixement serà d'aplicació a partir del curs 2022-2023

 

En virtut de l'acord de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i la Universitat de Barcelona als titulats del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Ensenyament i Animació Socioesportiva es reconeixen les següents assignatures:

Optatives:
360870 Cos i teatre de 3 crèdits
360869 Esport i joc de 6 crèdits

Aquest reconeixement serà d'aplicació a partir del curs 2022-2023

 

Taula de Reconeixement Aprovada en sessió del Consell d’Estudis del Grau en Educació Social de 9 de juny de 2020

Taula de Reconeixement Aprovada en sessió del Consell d’Estudis del Grau en Educació Social de 1 de març de 2022

Taula de Reconeixement Aprovada en Consell d’estudis del Grau en Educació social de 3 de novembre de 2020

Taula de Reconeixement Aprovada en sessió del Consell d’Estudis del Grau en Educació social de 2 de juliol de 2019

Comparteix-ho: