Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Pedagogia

Accions de suport i d'orientació adreçades a l'alumnat que continua estudis

Jornada d’acollida als estudiants ERASMUS I SICUE

Sessió de benvinguda als estudiants i presentació dels serveis de la Facultat i de la
Biblioteca.

Jornada informativa sobre mobilitat

Sessió adreçada als estudiants per informar de les diferents possibilitats de mobilitat ERASMUS i SICUE i de les beques a les quals poden tenir accés

Jornada d’Orientació Professional

Jornada adreçada preferentment als estudiants de darrer curs. Al matí informació
sobre eines que poden facilitar l’accés al mon laboral (fer un curriculum, una entrevista...). A la tarda, taules rodones per cada ensenyament i amb diferents professionals.
Comparteix-ho: