Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Pedagogia

Plans docents

Relació d'assignatures 2023-2024

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Administració Pública, Planificació i Supervisió Educativa OT 2n semestre 3
Anàlisi de Xarxes Socials en l'Àmbit Educatiu OT 1r semestre 3
Antropologia Pedagògica FB 2n semestre 6
Aprenentatge en Entorns Digitals i Formació a Distància OT 2n semestre 3
Axiologia i Educació en Valors OB 2n semestre 6
Comunicació Didàctica i Animació de Grups OT 1r semestre 3
Comunicació en Educació FB 1r semestre 6
Corporalitats i Pedagogia OT 2n semestre 3
Creativitat i Innovació Educativa OT 2n semestre 3
Diagnòstic i Orientació Educativa OB 1r semestre 6
Didàctica i Currículum FB 1r semestre 6
Disseny de Mitjans Digitals d'Ensenyament i Aprenentatge OT 1r semestre 3
Disseny, Desenvolupament i Avaluació de la Formació OB 2n semestre 6
Disseny i Avaluació de Processos d'Ensenyament i Aprenentatge OB 1r semestre 6
Diversitat i Educació FB 2n semestre 6
Economia de l'Educació FB 2n semestre 6
Educació, Formació i Salut OT 1r semestre 3
Educació Moral OT 2n semestre 3
Educació No Formal OT 2n semestre 3
Educació per a la Ciutadania OT 2n semestre 3
Educació per a l'Equitat i Desenvolupament Humà OT 2n semestre 3
Educació Superior OT 1r semestre 3
Ensenyament i Aprenentatge en la Societat Digital OB 1r semestre 6
Entorns, Processos i Recursos Tecnològics d'Aprenentatge OB 1r semestre 6
Estadística Aplicada a l'Educació FB 1r semestre 6
Estratègies i Recursos Didàctics OB 2n semestre 6
Filosofia de l'Educació OT 2n semestre 3
Formació a les Organitzacions OB 1r semestre 6
Formació de Persones Adultes OT 2n semestre 3
Formació del Professorat i Assessorament Didàctic OT 1r semestre 3
Gestió Cultural OT 1r semestre 3
Habilitats Socials en Educació OT 1r semestre
2n semestre
3
Història de la Pedagogia Catalana OT 1r semestre 3
Història de l'Educació FB 1r semestre 6
Informàtica Aplicada a la Investigació Educativa OT 2n semestre 3
Innovació i Desenvolupament Organitzatiu OB 2n semestre 6
Instruments i Estratègies de Recollida d'Informació OB 2n semestre 6
Interculturalitat i Immigració OT 1r semestre
2n semestre
3
Intervenció Educativa per a la Inclusió Social OB 2n semestre 6
La Cultura Digital i Visual en els Processos Socioeducatius OT 2n semestre 3
Mediació i Conflicte OB 1r semestre 6
Models, Estratègies i Recursos per a la Inserció Professional OB 2n semestre 6
Organització i Gestió d'Institucions Educatives OB 1r semestre 6
Orientació i Gènere OT 2n semestre 3
Orientació Personal i Professional OT 2n semestre 3
Pedagogia Internacional OB 1r semestre 6
Pedagogia Social FB 2n semestre 6
Pensament Pedagògic i Social Contemporani OB 1r semestre 9
Política de l'Educació OB 1r semestre 6
Pràctiques Externes PR Anual 18
Professionalització i Sortides Laborals I OB 2n semestre 6
Professionalització i Sortides Laborals II OB 2n semestre 6
Psicologia en Educació FB 1r semestre 6
Resolució de Conflictes: les Pràctiques Restauratives OT 2n semestre 3
Resolució de Problemes Educatius a través de la Recerca Educativa OT 1r semestre 3
Teoria de l'Educació FB 1r semestre 6
Teoria i Pràctica de la Investigació Educativa OB 2n semestre 6
Teories de l'Aprenentatge OT 1r semestre 3
Trastorns de Desenvolupament i de Conducta OT 2n semestre 3
Treball de Fi de Grau TR Anual 12
Comparteix-ho: