Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Pedagogia

Itineraris i optativitat

L'optativitat del grau de Pedagogia representa un total de 27 crèdits dels 240 que conformen el grau. L'estudiant pot escollir entre una diversitat d'assignatures de tres crèdits. L'itinerari estàndard preveu que es cursin 9 crèdits a segons curs, 12 crèdits a tercer curs i 6 crèdits a quart curs. La tria d'unes o altres assignatures està en funció dels interessos i inquietuds de l'estudiant i dels possibles àmbits d'acció professional en els què aquest vol inserir-se laboralment, tot i que el grau no contempla mencions ni itineraris específics d'especialització.

Cal tenir en compte que hi ha la possibilitat de reconeixement acadèmic d'una part d'aquesta optativitat en el cas dels estudiants que provenen de cicles formatius de grau superior reconeguts en virtut de l'acord de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i la Universitat de Barcelona.

També hi ha la possibilitat de reconeixement acadèmic d'una part d'aquesta optativitat, fins a un màxim de 6 crèdits, en el cas dels estudiants que realitzen alguna activitat que pot ser susceptible d'aquest reconeixement: la participació en activitats institucionals universitàries de tipus cultural, esportiu, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació i altres activitats organitzades pel centre.

Comparteix-ho: