Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Pedagogia

Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits és l’acceptació, per part de la Universitat de Barcelona, de la formació o de l’experiència professional que es computen a l’expedient d’altres ensenyaments que l’estudiant estigui cursant a l’efecte d’obtenir un títol oficial.

En cap cas no es poden reconèixer els crèdits corresponents al treball de fi de grau.

Més informació i procediment

RECONEIXEMENTS SEGONS PROCEDENCIA

CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN INTEGRACIÓ SOCIAL

En virtut de l'acord de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i la Universitat de Barcelona als titulats del Cicle Formatiu de Grau Superior en Integració Social es reconeixen les següents assignatures:

 

Formació Bàsica de primer curs:
360705 Psicologia en educació de 6 crèdits

Obligatòria de quart curs:
360721 Intervenció educativa per a la inclusió social de 6 crèdits

Optatives:
361270 Habilitats socials en educació de 3 crèdits
360734 Comunicació didàctica i animació de grups de 3 crèdits

 

En virtut de l'acord de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i la Universitat de Barcelona als titulats del Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil es reconeixen les següents assignatures:

 

Formació Bàsica de primer curs:
360701 Didàctica i currículum de 6 crèdits

Optatives:
361269 Educació, formació i salut de 3 crèdits
361270 Habilitats socials en educació de 3 crèdits
360734 Comunicació didàctica i animació de grups de 3 crèdits
361266 Orientació personal i professional de 3 crèdits

 

Taula de Reconeixement Aprovada pel Consell d'Estudis del Grau de Pedagogia

Taula de Reconeixement Aprovada pel Consell d'Estudis del Grau de Pedagogia

Taula de Reconeixement Aprovada pel Consell d'Estudis del Grau de Pedagogia

Taula de Reconeixement Aprovada pel Consell d'Estudis del Grau de Pedagogia

Comparteix-ho: