Informació matrícula de 2n a 4t

Automatrícula curs 2023-2024

Dia de matrícula: 5 de setembre de 2023, de 9.00 a 23.59 h
Hora: consulteu el dia i l'hora de matrícula que teniu assignats a través del vostre espai de MónUB, a l'apartat d'automatrícula (a partir del 14 de juliol de 2023)
 

Sessió informativa matrícula per l'alumnat de 2n a 4t: 

Dia 4 de setembre de 2023  enllaç Teams

16:30 hores - alumnat de 2n curs
17:00 hores - alumnat de 3r curs
17:30 hores - alumnat de 4t curs
     

Criteris d’ordre de matrícula

L’ordre de matrícula s’estableix en funció de la nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic. Aquesta nota es calcula tenint en compte les assignatures superades fins al primer semestre del curs actual. En cas d'empat s'utilitzarà el cognom: es començarà per la lletra que hagi sortit en el sorteig que fa cada any la Generalitat de Catalunya per als seus processos. Per al curs 2023-2024 es començarà per la lletra O.

Publicació del llistat provisional matricula - 2 de juny de 2023, llistat provisional
en cas de no aparèixer al llistat i tenir intenció de formalitzar matrícula el curs 2023-2024 s'ha d'enviar el formulari de sol·licitud d'incorporació al llistat de matrícula abans del 30 de juny de 2023

Simulador del preu de la matrícula  

Comparteix-ho: