Universitat de Barcelona

Màster d'Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals (nou)

Sistema d'avaluació

Avaluació continua

Cada assignatura del màster concreta en el seu pla docent les característiques i els criteris de l'avaluació acreditativa dels aprenentatges.

Avaluació única

Donat el caràcter no presencial del màster, no es contempla l'avaluació única.

Revaluació

Requisits: Cal consultar el pla docent de cada assignatura.

Procediment: Serà personalitzat per a cada un dels estudiants que es presentin a la revaluació i es realitzarà durant la primera quinzena de setembre.

Les assignatures 570340 Pràctiques i 570357 Treball Final de Màster no tenen revaluació.

Nota: La presentació i defensa del Treball Final de Màster es fa presencialment en acte públic.

Comparteix-ho: