Universitat de Barcelona

Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Organització i metodologia docent

L'ensenyament s'organitza en base a tres Mòduls que tenen com a eix vertebrador les Pràctiques1 les Pràctiques 2 i el TFM.  Cada mòdul integra els contingut de diferents assignatures que es desenvolupen en base a preguntes, casos, supòsits pràctics o situacions pròpies de l’activitat educativa. El disseny i desenvolupament de cada bloc és diferent i conté també propostes diferenciades. 

 

El Mòdul 1 que gira entorn les Pràctiques 1, desenvolupa els continguts de les assignatures del bloc genèric i té com objectiu principal ajuda a conèixer i interpretar tot allò que succeeix en un centre com a organització que està integrada en el sistema educatiu.

 

El Mòdul 2 que gira entorn les Pràctiques 2, desenvolupa els continguts de les assignatures del bloc específic de l’especialitat i té com objectiu principal ajudar a conèixer i interpretar tot allò que succeix en un aula aixi com a preparar per a intervenir-hi.

 

El Mòdul 3 que gira entorn el Treball de Fi de Màster, desenvolupa els continguts de les assignatures d’innovació i ecerca així com l’elaboració del TFM.

 

Els 3 Mòduls es despleguen en calendaris diferents segons cada especialitat.

 

La docència de l'ensenyament és té caràcter de docència mixta i combina diverses metodologies d'ensenyament i aprenentatge, que es poden consultar al pla docent de cada assignatura.

Cal tenir en compte que, segons les característiques singulars de cada Mòdul, l’assistència a les sessions presencials i a les sessions síncrones o assincrones pot ser obligatòria per acollir-se a qualsevol modalitat d’avaluació.

 

 

Comparteix-ho: