Universitat de Barcelona

Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Alumnat de nou accés

Calendari de matrícula

Primera assignació

Tots els alumnes que tinguin una plaça assignada a la UB hauran de formalitzar la matrícula de manera virtual els dies 28 i 29 de setembre de 2022.

Horari:

Especialitat

Grup específic

Grup mòdul genèric

Dia

Hora

BIOLOGIA I GEOLOGIA

GB

TE TF TG TH

28/09/2022

08:30 – 9:30

DIBUIX

GX

TI  TJ  TK TL

28/09/2022

09:00 – 10:00

EDUCACIÓ FÍSICA

G9

TA TB TC TD

28/09/2022

09:30 – 10:30

ANGLÈS

G0

M1 M2 M3

28/09/2022

10:00 – 11:00

MÚSICA

GM

TE TF TG TH

28/09/2022

10:30 – 11:30

FÍSICA I QUÍMICA

GF

TI  TJ  TK TL

28/09/2022

11:00 – 12:00

FILOSOFIA

G6

TA TB TC TD

28/09/2022

11:30 – 12:30

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

G8

M1 M2 M3

28/09/2022

12:00 – 13:00

DIBUIX

G7

TE TF TG TH

28/09/2022

12:30 – 13:30

SALUT

G4

TI  TJ  TK TL

28/09/2022

13:00 – 14:00

LLENGÜES CLÀSSIQUES: LLATÍ I GREC

GC

TA TB TC TD

28/09/2022

13:30 – 14:30

LLENGÜES ESTRANGERES

G1

M1 M2 M3

28/09/2022

14:00 – 15:00

 

 

 

 

 

LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA

G3

TE TF TG TH

29/09/2022

09:30 – 10:30

LLENGUA I LITERATURA CATALANA

G2

TA TB TC TD

29/09/2022

10:30 – 11:30

LLENGUA I LITERATURA CATALANA I CASTELLANA

GL

TI  TJ  TK TL

29/09/2022

11:30 – 12:30

 

La facultat es posarà en contacte amb els alumnes assignats el 28 de setembre  de 2021 per indicar com matricular-se.

Si en el procés de matricula tens alguna incidència pots contactar amb la Secretaria a través de:

Sessió dia 28 de setembre: Enllaç a Teams

Sessió dia 29 de setembre: Enllaç a Teams

Telèfon: 93 403 13 14

Correu electrònic: master_sec@ub.edu

 

Recorda que si no et matricules durant el termini establert perdràs la plaça assignada.

 

 • Obtenció de la contrasenya i l’identificador UB.

A continuació t’indiquem Com configurar la contrasenya i obtenir l'identificador

 

 • Guia alumnes nou accés

Descarrega't la guia per als alumnes de nou accés on trobaràs Preu matrícula, modalitats pagament, normativa permanència, procés de matriculació, etc.

En tots els casos

 • Document d’identitat vigent en el moment de la matrícula:
  • En el cas d’estudiants amb DNI o NIE espanyol no han de presentar fotocòpia de la documentació d’identitat si, en el moment de la matrícula, autoritzen a la UB a efectuar les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a l’administració corresponent.
  • En el cas d’estudiants estrangers de fora de la UE, fotocòpia del passaport.
  • En el cas d’estudiants estrangers de la UE, poden presentar fotocòpia del passaport o del document d’identitat expedit en el país d’origen
 • En el cas que sol·licitis alguna bonificació i/o gratuïtat, cal presentar el document acreditatiu corresponent.

 

Estudiants amb un títol oficial espanyol

 • Acreditació del nivell B1 de la tercera llengua si no tens un grau cursat en un universitat catalana.

 

Estudiants amb un títol estranger homologat

 • Acreditació del nivell B1 de la tercera llengua .

 

Estudiants amb un títol estranger no homologat

 • Acreditació del nivell B1 de català o nivell B1 de castellà.

 

Com pots saber el teu correu?

 • Entra al MonUB
 • Identifica't amb l'identificador de la matrícula (quatre dígits) i valida
 • Consulta qualificacions i expedient. Aquí trobaràs la teva adreca de correu electrònic
 

Quin es l'identificador local (WIFI UB)?

Està format per la part esquerra de l'adreça de correu de la UB seguida d'un punt i alumnes.

Exemple: aperega7@alumnes.ub.edu aperega7.alumnes

La contrasenya és la mateixa que al MonUB i al Campus virtual.

Carnet UB

Com s'obté?

Els estudiants que es matriculen en un màster universitari poden matricular entre un mínim de 20 crèdits i un màxim de 60. Els estudiants que matriculen entre 20 i 48 crèdits segueixen un itinerari a temps parcial, i els que es matriculen entre 49 i 60 crèdits segueixen un itinerari a temps complet.

Els crèdits reconeguts no es tenen en compte quant al nombre de crèdits a matricular.

Si es tria l'opció de l'itinerari parcial, es recomana matricular les assignatures del Mòdul Genèric i el Practicum I.

Comparteix-ho: