Universitat de Barcelona

Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Alumnat de nou accés

Calendari de matrícula

Segona assignació

Tots els alumnes que tinguin una plaça assignada a la UB hauran de formalitzar la matrícula de manera virtual  el dia 9 d'octubre de 2020.

La facultat es posarà en contacte amb els alumnes assignats el dia 8 d'octubre de 2020 per indicar com connectar-se.

 

 

Primera assignació

Tots els alumnes que tinguin una plaça assignada a la UB hauran de formalitzar la matrícula de manera virtual entre els dies de l'1 al 5 d'octubre de 2020.

La facultat es posarà en contacte amb els alumnes assignats el dia 30 de setembre de 2020 per indicar com connectar-se.

 • Sessions tutoritzades per la realització de la matrícula

Dia: 1 d’octubre de 2020

Hora:  Ordre de matrícula i sessions tutoritzades  les sessions s'han de connectar amb el navegador Chrome

Lloc: en línia   Automatrícula    Guia d'automatrícula

Durant les sessions tutoritzades del dia 1 d’octubre es podrà realitzar la matricula amb el suport del personal de La Secretaria de la Facultat d’Educació.

Els dies 2, 3, 4 i 5 d’octubre, la matricula en línia continuarà oberta per aquells alumnes que no han pogut connectar-se el dia 1 d’octubre.

 • Obtenció de la contrasenya i l’identificador UB.

A continuació t’indiquem Com configurar la contrasenya i obtenir l'identificador

En tots els casos

 • Document d’identitat vigent en el moment de la matrícula:
  • En el cas d’estudiants amb DNI o NIE espanyol no han de presentar fotocòpia de la documentació d’identitat si, en el moment de la matrícula, autoritzen a la UB a efectuar les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a l’administració corresponent.
  • En el cas d’estudiants estrangers de fora de la UE, fotocòpia del passaport.
  • En el cas d’estudiants estrangers de la UE, poden presentar fotocòpia del passaport o del document d’identitat expedit en el país d’origen
 • En el cas que sol·licitis alguna bonificació i/o gratuïtat, cal presentar el document acreditatiu corresponent.

 

Estudiants amb un títol oficial espanyol

 • Acreditació del nivell B1 de la tercera llengua si no tens un grau cursat en un universitat catalana.

 

Estudiants amb un títol estranger homologat

 • Acreditació del nivell B1 de la tercera llengua .

 

Estudiants amb un títol estranger no homologat

 • Acreditació del nivell B1 de català o nivell B1 de castellà.
 • Justificant d’abonament de la taxa d’estudi d’equivalència del títol d’estudis estranger per a l’accés al màster fixada al Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic

 

Com pots saber el teu correu?

 • Entra al MonUB
 • Identifica't amb l'identificador de la matrícula (quatre dígits) i valida
 • Consulta qualificacions i expedient. Aquí trobaràs la teva adreca de correu electrònic
 

Quin es l'identificador local (WIFI UB)?

Està format per la part esquerra de l'adreça de correu de la UB seguida d'un punt i alumnes.

Exemple: aperega7@alumnes.ub.edu aperega7.alumnes

La contrasenya és la mateixa que al MonUB i al Campus virtual.

Carnet UB

Com s'obté?

Els estudiants que es matriculen en un màster universitari poden matricular entre un mínim de 20 crèdits i un màxim de 60. Els estudiants que matriculen entre 20 i 48 crèdits segueixen un itinerari a temps parcial, i els que es matriculen entre 49 i 60 crèdits segueixen un itinerari a temps complet.

Els crèdits reconeguts no es tenen en compte quant al nombre de crèdits a matricular.

Si es tria l'opció de l'itinerari parcial, es recomana matricular les assignatures del Mòdul Genèric i el Practicum I.

Comparteix-ho: