Universitat de Barcelona

Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Calendari acadèmic

CALENDARI DE DOCÈNCIA I AVALUACIÓ DEL CURS 2021-2022

PRIMER SEMESTRE

 • Jornada d’Acollida per part dels Coordinadors d’Especialitat: 1 d’octubre de 2021
 • Jornades d’acollida i informació:  4 i 5 d’octubre de 2021
 • Inici de la docència:  6 d’octubre de 2021
 • Pràcticum I: del 15 de novembre al 3 de desembre de 2021
 • Finalització de la docència: 11 de febrer de 2022
 • Lliurement del treball de Pràcticum I: 10 de gener de 2022
 • Període de reavaluació: de 21 al 25 de febrer de 2022

 

SEGON SEMESTRE

 • Inici de la docència: 14 de febrer de 2022
 • Pràcticum II: del 14 de març al 2 de maig de 2022
 • Lliurement del Treball de Pràcticum II: 1 de juny de 2022
 • Finalització de la docència: 27 de maig de 2022
 • Període de reavaluació: del 30 de maig al 3 de juny de 2022
 • Lliurement del TFM: 6 de juny de 2022
 • Tribunals TFM: del 20 al 30 de juny de 2022

Vacances, dies festius i no lectius

CALENDARI VACANCES I FESTIUS

Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022

Setmana Santa: de l'11 al 18 d'abril de 2022

Dies festius:

24 de setembre de 2021 (divendres)

12 d’octubre de 2021 (dimarts)

1 de novembre de 2021 (dilluns)

24 de setembre de 2021 (divendres) La Mercè

6 de desembre de 2021 (dilluns)

8 de desembre de 2021 (dimecres)

6 de juny de 2022 (dilluns)( segona pasqua)

24 de juny de 2022 (dijous)

CALENDARI GENERAL PER A TOTES LES ESPECIALITATS

* Totes les especialitats s'impartiran de dilluns a divendres, en torn de tarda (aproximadament entre les 15'30 i les 20'30h) excepte les especialitats d'Anglès, Llengües Estrangeres i Geografia i Història que s'impartiran de dilluns a divendres, en torn de matí (aproximadament entre les 8 i les 14h).

Les aules es troben situades en diferents centres indicats als calendaris. Si no s'indica centre, l'aula es troba al Campus Mundet (consulteu el plànol i la ubicació de les aules)

Comparteix-ho: