Universitat de Barcelona

Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Horaris de classe

Les assignatures del màster organitzen els estudiants de manera diferent segons siguin assignatures del Mòdul Genèric (Sociologia de l'Educació, Context a l'Educació Secundària, Sistemes, models i estratègies, Tutoria i orientació, Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat) o siguin assignatures corresponents a cada especialitat, pràcticums i TFM.

A l'hora de formalitzar la matrícula cada estudiant ha de tenir en compte:

  1. L'especialitat que cursa i fer la matrícula de les assignatures del mòdul específic
  2. Revisar el grup del mòdul genèric que li correspon segon l'especialitat a la que es matricula.

Vegeu el document explicatiu de les correspondències

Comparteix-ho: