Universitat de Barcelona

Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Cultura Clàssica / Llatí i Grec

  • Grup de docència/matrícula: GC
  • Torn: tarda
  • Facultats docència: Facultat d'Educació / Facultat de Filologia

 

Per consultar el professorat, el pla docent, l'idioma... heu de clicar a l’enllaç de cada assignatura.

Mòdul MD201K : Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat OB 5 crèdits

565919 Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 5 cr.

Mòdul MD201L : Processos i Contextos Educatius OB 5 crèdits

565920 Context de l'Educació Secundària Sistemes, models i estratègies 2,5 cr.
565921 Tutoria i Orientació 2,5 cr.

Mòdul MD201M : Societat, Família i Educació OB 5 crèdits

565922 Sociologia de l'Educació Secundària  5 cr.

Mòdul MD202P : Complements Disciplinaris en Llengües Clàssiques OB 12,5 crèdits

566033 Interpretació, Comentari i Adaptació de Texts Grecs 2,5 cr.
566034 Interpretació, Comentari i Adaptació de Texts en Llatí 2,5 cr.
566036 Les Llengues Clàssiques i el Lèxic de la Ciència, la Tècnica i l'Art 2,5 cr.
566037 Scribere Scribendo, Dicendo Dicere Disces: Reciclar la docència de les llengües clàssiques 2,5 cr.
566035 Temes, Personatges i Mites Clàssics en la Cultura Occidental 2,5 cr.

Mòdul MD202Q : Didàctica de Llengües Clàssiques (Grec i Llatí) OB 12,5 crèdits

566039 Didàctica de la Cultura Clàssica 2,5 cr.
566038 Didàctica de les Llengües Clàssiques  5 cr.
566041 Innovació Docent en Llengües Clàssiques 2,5 cr.
566040 Les TIC en l'Aprenentatge de Llengües Clàssiques 2,5 cr.

Mòdul MD202V : Pràctiques OB 14 crèdits

571762 Pràctiques I  5 cr.
571763 Pràctiques II 9 cr.

Mòdul MD202W : Treball de Fi de Màster OB 6 crèdits

571764 Treball Final de Màster 6 cr.

Crèdits a matricular

Temps complet: entre 49 i 60 crèdits

Temps parcial: entre 20 i 48 crèdits, en aquest cas es recomana matricular les assignatures del Mòdul Genèric i el Practicum I.

Els crèdits reconeguts no es tenen en compte quant al nombre de crèdits a matricular.

És important que els estudiants que sol·licitin beca general comprovin els requisits dels crèdits a matricular establerts a la convocatòria.

Normativa de permanència dels estudiants de la Universitat de Barcelona

Comparteix-ho: