Universitat de Barcelona

Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Educació Física

  • Grup de docència/matrícula: G9
  • Torn: tarda
  • Facultats docència: Facultat d'Educació / IInstitut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)

 

Per consultar el professorat, el pla docent, l'idioma... heu de clicar a l’enllaç de cada assignatura.

Mòdul MD201K : Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat OB 5 crèdits

565919 Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 5 cr.

Mòdul MD201L : Processos i Contextos Educatius OB 5 crèdits

565920 Context de l'Educació Secundària Sistemes, models i estratègies 2,5 cr.
565921 Tutoria i Orientació 2,5 cr.

Mòdul MD201M : Societat, Família i Educació OB 5 crèdits

565922 Sociologia de l'Educació Secundària  5 cr.

Mòdul MD2028 : Complements per a la Formació Disciplinària en Educació Física OB 10 crèdits

Assignatura de matrícula obligatòria

565984 L'àrea d'Educació Física en Secundària i el seu desenvolupament curricular 2,5 cr.

Per incompatibilitat horària heu d’escollir entre una de les assignatures

565986 Estructura i funcions del Departament d'Educació Física 2,5 cr.
565985 Teoria de l'Educació Física: passat, present i futur 2,5 cr.

Per incompatibilitat horària heu d’escollir entre una de les assignatures

565988 Atenció a la diversitat en Educació Física 2,5 cr.
573771 Tractament dels Continguts Curriculars en Educació Física. Capacitats Motrius, Habilitats i Destreses 2,5 cr.

Per incompatibilitat horària heu d’escollir entre una de les assignatures

565987 Interdisciplinareitat i transdisciplinareitat en Educació Física 2,5 cr.
573772 Tractament dels Continguts Curriculars en Educació Física. Iniciació Esportiva 2,5 cr.

Mòdul MD2029 : Aprenentatge i Ensenyament en Educació Física OB 12,5 crèdits

565992 Avaluació de l'Educació Física. Tècniques i instruments 2,5 cr.
565993 Didàctica de l'Educació Física en alumnes amb dificultats d'aprenentatge  5 cr.
565991 Didàctica de l'Educació Física a Secundària  5 cr.

Mòdul MD202B : Innovació Docent i Iniciació a la Recerca en Educació Física OB 2,5 crèdits

565994 Innovació i recerca aplicades a l'Educació Física  2,5 cr.

Mòdul MD202V : Pràctiques OB 14 crèdits

571762 Pràctiques I  5 cr.
571763 Pràctiques II 9 cr.

Mòdul MD202W : Treball de Fi de Màster OB 6 crèdits

571764 Treball Final de Màster 6 cr.

Crèdits a matricular

Temps complet: entre 49 i 60 crèdits

Temps parcial: entre 20 i 48 crèdits, en aquest cas es recomana matricular les assignatures del Mòdul Genèric i el Practicum I.

Els crèdits reconeguts no es tenen en compte quant al nombre de crèdits a matricular.

És important que els estudiants que sol·licitin beca general comprovin els requisits dels crèdits a matricular establerts a la convocatòria.

Normativa de permanència dels estudiants de la Universitat de Barcelona

Comparteix-ho: