Universitat de Barcelona

Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Filosofia

  • Grup de docència/matrícula: G6
  • Torn: tarda
  • Facultats docència: Facultat d'Educació / Facultat de Filosofia

 

Per consultar el professorat, el pla docent, l'idioma... heu de clicar a l’enllaç de cada assignatura.

Mòdul MD201K : Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat OB 5 crèdits

565919 Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 5 cr.

Mòdul MD201L : Processos i Contextos Educatius OB 5 crèdits

565920 Context de l'Educació Secundària Sistemes, models i estratègies 2,5 cr.
565921 Tutoria i Orientació 2,5 cr.

Mòdul MD201M : Societat, Família i Educació OB 5 crèdits

565922 Sociologia de l'Educació Secundària  5 cr.

Mòdul MD201Z : Complements per a la Formació Disciplinària en Filosofia OB 10 crèdits

565945 Complements per a la Formació Disciplinària en Ètica 2,5 cr.
565944 Complements per a la Formació Disciplinària en Filosofia 7,5 cr.

Mòdul MD2020 : Aprenentatge i Ensenyament de la Filosofia OB 12,5 crèdits

573768 Didàctica de la Filosofia I: Planificació Didàctica  5 cr.
573769 Didàctica de la Filosofia II: Metodologies, Recursos i Avaluació  5 cr.
573770 Didàctica de la Filosofia III: Nous Enfocaments 2,5 cr.

Mòdul MD2022 : Innovació Docent i Iniciació a la Recerca Filosòfica OB 2,5 cr.

565949 Innovació i Recerca sobre la pròpia Pràctica Docent en Filosofia 2,5 cr.

Mòdul MD202V : Pràctiques OB 14 crèdits

571762 Pràctiques I  5 cr.
571763 Pràctiques II 9 cr.

Mòdul MD202W : Treball de Fi de Màster OB 6 crèdits

571764 Treball Final de Màster 6 cr.

Crèdits a matricular

Temps complet: entre 49 i 60 crèdits

Temps parcial: entre 20 i 48 crèdits, en aquest cas es recomana matricular les assignatures del Mòdul Genèric i el Practicum I.

Els crèdits reconeguts no es tenen en compte quant al nombre de crèdits a matricular.

És important que els estudiants que sol·licitin beca general comprovin els requisits dels crèdits a matricular establerts a la convocatòria.

Normativa de permanència dels estudiants de la Universitat de Barcelona

Comparteix-ho: