Universitat de Barcelona

Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Formació Professional - Salut

  • Grup de docència/matrícula: G4
  • Torn: tarda
  • Facultat docència: Facultat d'Educació

 

Per consultar el professorat, el pla docent, l'idioma... heu de clicar a l’enllaç de cada assignatura.

Mòdul genèric OB: És obligatori matricular totes aquestes assignatures.

565919 Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 5 cr.
565922 Sociologia de l'Educació Secundària 5 cr.
565921 Tutoria i Orientació 2,5 cr.
565920 Context de l'Educació Secundària Sistemes, models i estratègies 2,5 cr.

Mòdul específic OB: És obligatori matricular totes aquestes assignatures (excepte via lenta).

566042 La Formació Professional al sistema educatiu: funcions, estructura, modalitats i organització 7,5 cr.
566043 Currículum i planificació docent a la Formació Professional 7,5 cr.
566044 Estratègies metodològiques a la Formació Professional 5 cr.
566045 Avaluació a la Formació Professional 2,5 cr.
566046 Innovació i recerca educatives 2,5 cr.

Mòdul Pràctiques OB: És obligatori matricular totes aquestes assignatures (excepte via lenta, a on només és obligatori matricular les Pràctiques I).

571762 Pràctiques I 5 cr.
571763 Pràctiques II 9 cr.
571764 Treball Final de Màster 6 cr.

Crèdits a matricular

Temps complet: entre 49 i 60 crèdits

Temps parcial: entre 20 i 48 crèdits, en aquest cas es recomana matricular les assignatures del Mòdul Genèric i el Practicum I.

Els crèdits reconeguts no es tenen en compte quant al nombre de crèdits a matricular.

És important que els estudiants que sol·licitin beca general comprovin els requisits dels crèdits a matricular establerts a la convocatòria.

Normativa de permanència dels estudiants de la Universitat de Barcelona

Comparteix-ho: