Universitat de Barcelona

Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Geografia i Història

  • Grup de docència/matrícula: G8
  • Torn: matí
  • Facultat docència: Facultat d'Educació / Facultat de Geografia i Història

 

Per consultar el professorat, el pla docent, l'idioma... heu de clicar a l’enllaç de cada assignatura.

Mòdul MD201K : Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat OB 5 crèdits

565919 Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 5 cr.

Mòdul MD201L : Processos i Contextos Educatius OB 5 crèdits

565920 Context de l'Educació Secundària Sistemes, models i estratègies 2,5 cr.
565921 Tutoria i Orientació 2,5 cr.

Mòdul MD201M : Societat, Família i Educació OB 5 crèdits

565922 Sociologia de l'Educació Secundària  5 cr.

Mòdul MD202S : Complements per a la Formació Disciplinària en Geografia, Història i Història de l’Art OB 12,5 crèdits

567451 Ampliació de Didàctica de la Geografia 2,5 cr.
567452 Ampliació de Didàctica de la Història de l'Art 2,5 cr.
566787 Complements de Geografia  5 cr.
566788 Complements d'Història  5 cr.
566789 Complements d'Història de l'Art  5 cr.

NOTA: l'estudiant s'haurà de matricular als dos complements corresponents de la matèria que no tinguin a veure amb la llicenciatura que han estudiat, en les que tingui menys coneixements específics.

565970 Taller d'Història 2,5 cr.

565971 Taller d'Història de l'Art 2,5 cr.

Mòdul MD202T : Didàctica de les Ciències Socials OB 12,5 crèdits

566791 Didàctica de la Geografia  5 cr.
567449 Didàctica de la Història i la Història de l'Art  5 cr.
567450 Innovació en Recerca Educativa en Geografia, Història i Història de l'Art 2,5 cr.

Mòdul MD202V : Pràctiques OB 14 crèdits

571762 Pràctiques I  5 cr.
571763 Pràctiques II 9 cr.

Mòdul MD202W : Treball de Fi de Màster OB 6 crèdits

571764 Treball Final de Màster 6 cr.

Crèdits a matricular

Temps complet: entre 49 i 60 crèdits

Temps parcial: entre 20 i 48 crèdits, en aquest cas es recomana matricular les assignatures del Mòdul Genèric i el Practicum I.

Els crèdits reconeguts no es tenen en compte quant al nombre de crèdits a matricular.

És important que els estudiants que sol·licitin beca general comprovin els requisits dels crèdits a matricular establerts a la convocatòria.

Normativa de permanència dels estudiants de la Universitat de Barcelona

Comparteix-ho: