Universitat de Barcelona

Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Llengua i Literatura Catalana / Castellana

Cal triar, obligatòriament, un dels dos itineraris (català o castellà).
No es poden matricular assignatures obligatòries o optatives de l'itinerari que no s'ha triat.
 

ITINERARI CATALÀ

  • Grup de docència/matrícula: G2
  • Torn: tarda
  • Facultat docència: Facultat d'Educació / Facultat de Filologia

 

Per consultar el professorat, el pla docent, l'idioma... heu de clicar a l’enllaç de cada assignatura.

Mòdul MD201K : Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat OB 5 crèdits

565919 Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 5 cr.

Mòdul MD201L : Processos i Contextos Educatius OB 5 crèdits

565920 Context de l'Educació Secundària Sistemes, models i estratègies 2,5 cr.
565921 Tutoria i Orientació 2,5 cr.

Mòdul MD201M : Societat, Família i Educació OB 5 crèdits

565922 Sociologia de l'Educació Secundària 5 cr.

Mòdul MD202K : Especialització en Llengües Pròpies i les seves Literatures i Innovació Docent OB 12,5 crèdits

566011 Gèneres discursius: del col·loquial al formal (català) 2,5 cr
566014 La literatura catalana en relació amb la literatura universal 2,5 cr
566012 Literatura Catalana als seus textos: poètica dels gèneres literaris 2,5 cr
566015 Metodologia de la recerca científica aplicada a la llengua i la literatura catalana 2,5 cr
566013 Qüestions de lingüística aplicada: català per a nouvinguts 2,5 cr

Mòdul MD202L : Didàctica de les Llengües Catalana i Castellana i les seves Literatures OB 12,5 crèdits

571757 Didàctica de la llengua i la literatura catalana a Secundària 5 cr
573567 Adquisició de segones llengües en contextos de immersió (català) 2,5 cr
571759 Didàctica del català com a llengua segona 5 cr

Mòdul MD202V : Pràctiques OB 14 crèdits

571762 Pràctiques I 5 cr.
571763 Pràctiques II 9 cr.

Mòdul MD202W : Treball de Fi de Màster OB 6 crèdits

571764 Treball Final de Màster 6 cr.

ITINERARI CASTELLÀ

  • Grup de docència/matrícula: G3
  • Torn: tarda
  • Facultat docència: Facultat d'Educació / Facultat de Filologia

 

Per consultar el professorat, el pla docent, l'idioma... heu de clicar a l’enllaç de cada assignatura.

Mòdul MD201K : Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat OB 5 crèdits

565919 Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 5 cr.

Mòdul MD201L : Processos i Contextos Educatius OB 5 crèdits

565920 Context de l'Educació Secundària Sistemes, models i estratègies 2,5 cr.
565921 Tutoria i Orientació 2,5 cr.

Mòdul MD201M : Societat, Família i Educació OB 5 crèdits

565922 Sociologia de l'Educació Secundària 5 cr.

Mòdul MD202K : Especialització en Llengües Pròpies i les seves Literatures i Innovació Docent OB 12,5 crèdits

566359 Gèneres discursius: del col·loquial al formal (castellà) 2,5 cr
566360 La literatura castellana en relació amb la literatura universal 2,5 cr
566361 Literatura Castellana als seus textos: poètica dels gèneres literaris 2,5 cr
566362 Metodologia de la recerca científica aplicada a la llengua i la literatura castellana 2,5 cr
566363 Qüestions de lingüística aplicada: castellá per a nouvinguts 2,5 cr

Mòdul MD202L : Didàctica de les Llengües Catalana i Castellana i les seves Literatures OB 12,5 crèdits

573568 Adquisició de segones llengües en contextos de immersió (castellà) 2,5 cr
571756 Didàctica de la llengua i la literatura castellana a Secundària 5 cr
571758 Didàctica del castellà com a llengua segona 5 cr

Mòdul MD202V : Pràctiques OB 14 crèdits

571762 Pràctiques I 5 cr.
571763 Pràctiques II 9 cr.

Mòdul MD202W : Treball de Fi de Màster OB 6 crèdits

571764 Treball Final de Màster 6 cr.

Crèdits a maricular

Temps complet: entre 49 i 60 crèdits

Temps parcial: entre 20 i 48 crèdits, en aquest cas es recomana matricular les assignatures del Mòdul Genèric i el Practicum I.

Els crèdits reconeguts no es tenen en compte quant al nombre de crèdits a matricular.

És important que els estudiants que sol·licitin beca general comprovin els requisits dels crèdits a matricular establerts a la convocatòria.

Normativa de permanència dels estudiants de la Universitat de Barcelona

Comparteix-ho: