Universitat de Barcelona

Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Música

  • Grup de docència/matrícula: GM
  • Torn: Tarda
  • Facultat docència: Facultat d'Educació

 

Per consultar el professorat, el pla docent, l'idioma... heu de clicar a l’enllaç de cada assignatura.

Mòdul genèric:

565919 Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 5 cr.
565922 Sociologia de l'Educació Secundària 5 cr.
565921 Tutoria i Orientació 2,5 cr.
565920 Context de l'Educació Secundària Sistemes, models i estratègies 2,5 cr.

Mòdul específic:

565995 La Veu i la Cançó en l'Etapa Secundària 2,5 cr
565996 Teoria Musical per a l'Etapa Secundària 2,5 cr
565998  Acompanyament, Arranjaments i Teclat 2,5 cr
566000  Música i TAC 2,5 cr
566001  Didàctica de l'Escolta i la Comprensió Musical  5 cr
566002 Didàctica de l'Expressió i la Creació Musicals 2,5 cr 

566003  Planificació i Avaluació de l'Aprenentatge Musical i llurs dificultats 5 cr
566004 Innovació i Recerca Educativa en Música 2,5 cr

Pràctiques:

571762 Pràctiques I
571763 Pràctiques II
571764 Treball Final de Màster

Crèdits a matricular

Temps complet: entre 49 i 60 crèdits

Temps parcial: entre 20 i 48 crèdits, en aquest cas es recomana matricular les assignatures del Mòdul Genèric i el Practicum I.

Els crèdits reconeguts no es tenen en compte quant al nombre de crèdits a matricular.

És important que els estudiants que sol·licitin beca general comprovin els requisits dels crèdits a matricular establerts a la convocatòria.

Normativa de permanència dels estudiants de la Universitat de Barcelona

Comparteix-ho: