Universitat de Barcelona

Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Pla d'Acció tutorial

El Pla d'Acció tutorial (PAT) recull les accions programades per a informar, acompanyar, orientar i assessorar i escoltar als estudiants en el seu pas pel màster. Aquestes accions s'han dissenyat a partir de les necessitats detectades.

S'estructura en diferents moments que són:

  • accions concretes prèvies a la matriculació i d'acollida i introducció als estudis de màster.
  • accions que es produeixen durant el procés formatiu i que
    • orienten en el desenvolupament professional i la inserció laboral a la funció docent.
    • fomenten la participació 

 

Accions, que en el seu conjunt, fomenten una formació docent integral.

 

 

Comparteix-ho: