Universitat de Barcelona

Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Pla d'estudis

MÒDUL GENÈRIC (15 crèdits)

Matèries:

  • Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat
  • Processos i Contextos Educatius
  • Societat, Família i Educació

MÒDUL ESPECÍFIC (25 crèdits)

Matèries:

  • Complements per a la Formació Disciplinar
  • Ensenyament i Aprenentatge de la matèria
  • Innovació Docent i Investigació Educativa

PRÀCTICUM (20 crèdits)

Matèries:

  • Pràctiques
  • Treball Final de Màster
Consulteu els itineraris de les especialitats amb els horaris.

VIA LENTA

Els estudiants que es matriculen en un màster universitari poden matricular entre un mínim de 20 crèdits i un màxim de 60. Els estudiants que matriculen entre 20 i 48 crèdits segueixen un itinerari a temps parcial, i els que es matriculen entre 49 i 60 crèdits segueixen un itinerari a temps complet.

Els crèdits reconeguts no es tenen en compte quant al nombre de crèdits a matricular.

Si es tria l'opció de l'itinerari parcial, es recomana matricular-se de les assignatures que formen part de cada mòdul prioritzant els Mòdul 1 i 2 per un primer any i deixant el Mòdul 3 per un segon any.

Comparteix-ho: