Universitat de Barcelona

Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Treball final de màster

D'acord amb la normativa, el Treball de Final de Màster (TFM) és una assignatura de caràcter semipresencial i obligatòria, de 6 crèdits. En l'itinerari curricular, està ubicada en el mòdul 3. 

La realització del TFM té l’objectiu de vincular el coneixement teòric amb el coneixement pràctic, a través de la realització d’una proposta d’innovació, recerca o intervenció sobre la pròpia àrea d'especialització. El TFM pretén que s’integri els diversos continguts treballats al Màster i aplicats als pràcticums, de manera que l'alumnat mostri que ha adquirit les competències docents necessàries. En aquest sentit, la realització del TFM mostrarà les competències adquirides relatives a:

  • l'autonomia cognitiva
  • la contextualització del fet educatiu
  • la capacitat de prendre decisions
  • l'autorreflexió crítica sobre la pràctica i, de manera més explícita,
  • la capacitat d'innovació educativa.

 

Criteris generals d'avaluació de l'alumnat del TFM

  • Participació activa en les activitats de tutoria propostes pel professor tutor del TFM.
  • Presentació del TFM en format electrònic.
  • Defensa oral i en sessió pública davant un tribunal.

Normativa de TFM de la Facultat d'Educació

Comparteix-ho: