Universitat de Barcelona

Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura

Presentació

 

El màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura és un dels pocs espais de formació per a la recerca en didàctica de la llengua i la literatura, entesa com a disciplina autònoma. El propòsit del màster és formar investigadors capacitats per analitzar processos relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües i la literatura, professionals que puguin fer propostes d'intervenció que ajudin a donar resposta als reptes que afecten l'educació lingüística i literària en la societat actual.
El màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura dóna una resposta a les inquietuds de recerca i innovació del professorat que ni la pedagogia general ni la lingüística aplicada no poden donar, ja que l'ensenyament de llengües i de literatura necessita un marc teòric i pràctic, específic i comprensiu, que fonamenti científicament l'activitat quotidiana a les aules.
Dades bàsiques
Interuniversitari No
Crèdits 60
Professionalitzador No
Modalitat de docència Presencial
Complements de formació
Centre de gestió Facultat d'Educació
Places 25
Idioma de docència català, castellà i anglès
Preu orientatiu per crèdit 46,50 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2017-2018
Coordinador JULI PALOU SANGRA
Adreça electrònica master_dll@ub.edu
Comparteix-ho: