Universitat de Barcelona

Màster en Educació Interdisciplinària de les Arts

Presentació

Alumnes a la biblioteca - Màster màster d

El màster universitari en Educació Interdisciplinària de les Arts posa un èmfasi especial en l'estudi i experimentació analítica de les manifestacions artístiques, productes culturals o activitats que uneixen dues o més disciplines artístiques que normalment es mostren per separat en els currículums escolars i en la formació inicial dels mestres, per entendre que la interdisciplinarietat és una de les característiques més rellevants de la cultura contemporània i un objectiu molt destacable per a la innovació pedagògica.
L'objectiu principal és garantir l'adquisició dels coneixements, habilitats i actituds necessaris que permetin a l'estudiant aprofundir el coneixement i la valoració didàctica de les iniciatives, manifestacions o productes artístics que la societat posa al seu abast, per així exercir millor la funció de mediador cultural.

Altrament, el màster pot permetre un itinerari plausible per a persones amb un grau de mestre o altres graus, diplomatures, llicenciatures i crèdits pertinents, que vulguin adquirir un major nivell de professionalització didàctica en les àrees d'expressió i comunicació artística. El màster també ofereix la possibilitat d'accedir competentment als programes de doctorat.

El màster universitari d'Educació Interdisciplinària de les Arts s'ofereix des de la Facultat d'Educació. Aquest fet justifica la creació d'un pla d'estudis amb matèries adequades al perfil i les necessitats de l'alumnat, per això, s'ofereix l'ampliació i aprofundiment de conceptes, competències i continguts en general. No obstant això, el màster no només es dirigeix als futurs mestres o pedagogs, sinó també a estudiants provinents d'altres titulacions vinculades al món de les arts (Filologia, Belles Arts, Humanitats, Comunicació Audiovisual, Ciències de la Música i afins).

Dades bàsiques

InteruniversitariNo
Crèdits60
Modalitat de docènciaPresencial
Complements de formacióNo
Centre de gestióFacultat d'Educació
Places25
Idioma de docènciaCatalà i castellà
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2022-2023
CoordinacióSILVIA BURSET BURILLO
Comparteix-ho: