Universitat de Barcelona

Màster d'Educació Interdisciplinària de les Arts

Organització i metodologia docent

El Màster Educació Interdisciplinària de les Arts es vertebra en quatre assignatures obligatòries i el Treball Final de Màster, més l’oferta de les assignatures optatives. Aquesta optativitat, tal i com s’especifica en el pla d’estudis presenta dues orientacions. L’orientació professional que es defineix amb l’elecció de l’assignatura de 10 crèdits Pràcticum en Educació Artística i l’orientació de recerca que es determina amb la tria de les assignatures Recerca en Arts i Epistemologia i metodologia.

 

Les sessions de les assignatures són presencials a través de metodologies actives i participatives, i activitats formatives que es concreten en seminaris, tallers, debats, anàlisi de materials i de temes en general, sortides culturals i d’altres. Paral·lelament al desenvolupament dels programes de les assignatures es planifiquen conferències i tallers vinculats als conceptes d’art, educació i interdisciplinarietat.

Comparteix-ho: