Universitat de Barcelona

Màster d'Educació Interdisciplinària de les Arts

Sortides professionals

El màster universitari d'Educació Interdisciplinària de les Arts pot ser una oportunitat per orientar i preparar estudiants amb formació artística i humanística, però no formats en pedagogia i didàctica, que vulguin formar part d'equips pedagògics d'institucions culturals (museus, ajuntaments, institucions privades, etc.), o que vulguin descobrir interessos nous i desplegar-se en una via de recerca que connecti l'educació i les arts en les seves múltiples manifestacions.

Així, d'una banda, pretén cobrir una demanda professional procedent tant de l'àmbit de les entitats i institucions culturals (per exemple, monitors per a activitats pedagògiques dels museus, equips educatius dels mitjans de comunicació, assessoraments editorials, etc.) com dels centres escolars (per exemple, coordinadors de les activitats i esdeveniments culturals, coordinadors de projectes artístics vinculats a la realitat social i escolar, personal docent capacitat per al manteniment de la biblioteca escolar, etc.), i, de l'altra, també aspira a formar estudiants en l'àmbit de la recerca i així proporcionar-los recursos, eines i estratègies per obrir línies de recerca i poder accedir a estudis de doctorat.
Comparteix-ho: