Universitat de Barcelona

Màster d'Educació Interdisciplinària de les Arts

Pla d'estudis

ORIENTACIÓ     INVESTIGACIÓ

 

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES

- Arts i tecnologies audiovisuals (5 crèdits)

- Comunicació artística i aprenentatge (5 crèdits)

- Espais, objectes i entorns artístics (5 crèdits)

- Teoria i pedagogia de la comunicació (5 crèdits)

- Treball Final de Màster – TFM (10 crèdits)

 

ASSIGNATURES OPTATIVES

Assignatures optatives recomanades per aquesta orientació

- Epistemologia i metodologia (5 crèdits)

- Recerca en arts (5 crèdits)

 

Altres assignatures optatives

- Àlbum il·lustrat (5 crèdits)

- Cançó: espai entre poesia i música (5 crèdits)

- De l’òpera a la performance (5 crèdits)

- El personatge i la seva construcció des dels àmbits literaris i iconogràfics (5 crèdits)

- Dansa i arts creatives (5 crèdits)

- Teatre com a interacció (5 crèdits)

- Arts digitals: un espai virtual per a la comunicació (2,5 crèdits)

- Museus i exposicions (2,5 crèdits)

 

ORIENTACIÓ     PROFESSIONAL

 

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES

- Arts i tecnologies audiovisuals (5 crèdits)

- Comunicació artística i aprenentatge (5 crèdits)

- Espais, objectes i entorns artístics (5 crèdits)

- Teoria i pedagogia de la comunicació (5 crèdits)

- Treball Final de Màster – TFM (10 crèdits)

 

ASSIGNATURES OPTATIVES

Assignatura optativa recomanada per aquesta orientació

- Pràcticum en educació artística (10 crèdits)

 

Altres assignatures optatives

- Àlbum il·lustrat (5 crèdits)

- Cançó: espai entre poesia i música (5 crèdits)

- De l’òpera a la performance (5 crèdits)

- El personatge i la seva construcció des dels àmbits literaris i iconogràfics (5 crèdits)

- Dansa i arts creatives (5 crèdits)

- Teatre com a interacció (5 crèdits)

- Arts digitals: un espai virtual per a la comunicació (2,5 crèdits)

- Museus i exposicions (2,5 crèdits)

 

 

Comparteix-ho: