Universitat de Barcelona

Màster d'Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals

Pràctiques

Els estudiants hauran de realitzar una d'aquestes activitats:

  • Desenvolupar un treball de recerca individual. Aquest treball suposa poder definir un problema d'investigació, es a dir, fer-se una pregunta que pugui ser contestada amb una metodologia d'investigació educativa.
  • Participar en unes pràctiques externes (150 hores) a una empresa, una institució, associació, centre educatiu, etc.
     

S'establiran tutories de seguiment, individuals i grupals, durant el desenvolupament de les pràctiques.

Centres de pràctiques externes, curs 2018-2019
Comparteix-ho: