Universitat de Barcelona

Màster d'Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals (en procés de substitució)

Organització i metodologia docent

Aquest màster s'ofereix en modalitat no presencial, excepte la defensa del treball final de màster, que ha de ser presencial.

Les assignatures tenen programades unes sessions virtuals síncrones. L’assistència i participació en aquestes sessions es tindrà en compte a l’avaluació, d’acord amb els plans docents corresponents.

Aquest màster ha de garantir que els estudiants, independentment de l’orientació amb el que el cursen, professionalitzadora o de recerca, desenvolupin les competències que possibilitin a tothom l’accés al doctorat. Per tant, tots els estudiants han de cursar obligatòriament assignatures directament relacionades amb la recerca.

Comparteix-ho: