Universitat de Barcelona

Màster d'Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals (en procés de substitució)

Accions de suport i d'orientació

Podeu contactar amb:

  • Dr. Jordi Quintana. Coordinador del màster i del TFM: jordi.quintana@ub.edu
  • Dr. Joan-Anton Sánchez. Suport al màster i coordinador de pràctiques: joananton.sanchez@ub.edu
  • Dra. Cristina Galván. Responsable de les pràctiques fent una recerca: cgalvan@ub.edu
  • Dra. Elena Noguera. Responsable de les pràctiques professionalitzadores: enoguera@ub.edu
Comparteix-ho: