Universitat de Barcelona

Màster d'Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals

Alumnat de nou accés

Calendari de matrícula

Termini:

 • Alumnat nacional: del 19 al 25 de juliol de 2019
 • Alumnat nacional i estranger: del 16 al 23 setembre de 2019 (persones que no puguin acreditar la titulació en el primer període de matrícula i/o alumnat estranger)

 

Matrícula en línia

Tutorial de matrícula

 

Assignatures presencials del mòdul transversal

 

Una vegada que confirmis la matrícula podràs accedir a "la teva UB" i consultar i/o pagar els rebuts, accedir al resguard de matrícula, consultar el teu expedient acadèmic, utilitzar el correu webmail, etc. Per accedir-hi cal que t'identifiquis prèviament. Més informació.

El fet de no pagar la matrícula o algun dels fraccionaments en els terminis previstos dóna lloc a la suspensió temporal automàtica dels drets de l’alumnat i a l'aplicació dels recàrrecs que estableix la normativa de matrícula. Més informació.

Alumnat nacional

En el cas que la documentació acadèmica aportada en el formulari de preinscripció no incorpori signatura electrònica o codi segur de verificació (CSV) caldrà presentar a la secretaria la documentació següent:

 • Original i fotocòpia del títol universitari o del resguard de pagament dels drets d'expedició (no és necessari en el cas que consti la data de pagament al certificat acadèmic).
 • Original i fotocòpia del certificat acadèmic

L'alumnat que ha cursat els estudis a la Facultat d'Educació no ha de presentar aquesta documentació. En el cas d'alumnat d'altres centres de la UB el certificat es pot substituir per l'expedient acadèmic.

 • Fotocòpia del DNI
 • En el cas que sol·licitis alguna bonificació i/o gratuïtat, cal presentar el document acreditatiu corresponent.
   

Alumnat estranger

 • Original i fotocòpia del títol o equivalent traduït i/o legalitzat segons procedeixi.
 • Original i fotocòpia del certificat acadèmic amb les qualificacions obtingudes traduït i/o legalitzat segons procedeixi.
 • Fotocòpia del passaport.
 • Justificant d’abonament de la taxa d’estudi d’equivalència del títol d’estudis estranger per a l’accés al màster fixada al Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic. El rebut per aquest concepte es lliurarà en el moment de presentar la documentació a la secretaria

Com pots saber el teu correu?

 • Entra al MonUB
 • Identifica't amb l'identificador de la matrícula (quatre dígits) i valida
 • Consulta qualificacions i expedient. Aquí trobaràs la teva adreca de correu electrònic
 

Quin es l'identificador local (WIFI UB)?

Està format per la part esquerra de l'adreça de correu de la UB seguida d'un punt i alumnes.

Exemple: aperega7@alumnes.ub.edu aperega7.alumnes

La contrasenya és la mateixa que al MonUB i al Campus virtual.

Carnet UB

Com s'obté?

Comparteix-ho: