Universitat de Barcelona

Màster d'Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals (en procés de substitució)

Plans docents

Relació d'assignatures 2021-2022

Assignatura Tipus Crèdits
Especialitat: Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals
Anàlisi Qualitativa en la Recerca Educativa OT 3
Anàlisi Quantitativa en la Investigació Socioeducativa OT 3
D'un Tema d'Interès al Projecte d'Investigació: Aspectes Epistemològics i Metodològics OT 3
Didàctica i Metodologies en Entorns amb Tecnologies Digitals OT 3
Didàctica, Metodologies i Planificació Educativa en Entorns amb Tecnologies Digitals OT 3
Disseny i Producció Interactiva OB 6
Elaboració de Projectes d'Investigació Educativa i Social OT 3
Estratègies d'Obtenció de la Informació en la Investigació Educativa i Social OT 3
Fonaments Psicopedagògics per al Disseny d'Entorns amb Tecnologies Digitals OB 6
Innovació Educativa amb Tecnologies Digitals OT 3
Introducció a la Recerca Educativa i a l'Escriptura Acadèmica i Científica OT 3
L'Educació en la Nova Societat Digital OB 6
La Formació del Professorat en la Societat Digital OT 3
Línies de Recerca, Estudis i Problemàtiques sobre Entorns d'Aprenentatge amb Tecnologies Digitals OT 3
Metodologies de Recerca en Entorns amb Tecnologies Digitals OT 3
Nous Escenaris i Problemàtiques Educatives OT 3
Planificació i Gestió de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement en les Institucions Educatives OT 3
Pràctiques OB 6
Recerca Descriptiva, Explicativa i Avaluativa OT 3
Recerca Històrica, Filosòfica i Comparativa OT 3
Recerca Orientada a la Comprensió i la Transformació OT 3
Taller d'Investigació OT 3
Taller de Pràcticum OT 3
Taller: Entorns Virtuals per a l'Ensenyament i l'Aprenentatge OT 3
Taller: Tecnologies Emergents i Educació OT 3
Treball Final de Màster OB 12
Comparteix-ho: