Universitat de Barcelona

Màster d'Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals

Preinscripció
Calendari de preinscripció
Primer període
Presentació de les sol·licituds: del 13 de febrer al 28 d'abril de 2017
Resolució provisional: 5 de maig
Resolució definitiva: 19 de maig

Segon període
Presentació de les sol·licituds: de l'1 de maig al 12 de juny de 2017
Resolució provisional: 26 de juny
Resolució definitiva: 10 de juliol

Tercer període
Presentació de les sol·licituds: del 13 de juny al 8 de setembre de 2017
Resolució provisional: 12 de setembre
Resolució definitiva: 22 de setembre

Procés de preinscripció tancat

Avís: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.

Documentació
Criteris de selecció
La Comissió del Màster s'encarrega d'avaluar la documentació següent, que se sol·licita a les persones interessades:
  • Titulació (50 %)
  • Certificat de les matèries cursades (20 %)
  • Currículum detallat (20 %)
  • Escrit justificatiu de l'interès pel màster (10 %)
Procediment de resolució
La Comissió Coordinadora del màster resol les sol·licituds d'admissió en els terminis previstos i publica els resultats a l'apartat llista d'admesos. Els terminis per reclamar o revisar la resolució són els establerts a la normativa (deu dies en el cas de la resolució provisional i un mes en el cas de la resolució definitiva, a comptar de l'endemà de la publicació).
Matrícula

Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: