Universitat de Barcelona

Màster d'Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals (en procés de substitució)

Llista d'admesos

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió Coordinadora del màster valorarà només les sol·lcituds que incloguin la documentació requerida i incorporin el pagament de la taxa de preinscripció i seleccionarà les candidatures més idònies, segons els criteris de selecció establerts.

La resolució es notificarà electrònicament.

Comparteix-ho: