Universitat de Barcelona

Màster d'Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals

Llista d'admesos

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió Coordinadora del màster valorarà només les sol·lcituds que incloguin la documentació requerida i incorporin el pagament de la taxa de preinscripció i seleccionarà les candidatures més idònies, segons els criteris de selecció establerts.

La resolució es notificarà electrònicament.

Comparteix-ho:
// ]]>