Universitat de Barcelona

Màster d'Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals (en procés de substitució)

Treball final de màster

El Treball Final de Màster (TFM) es desenvolupa al voltant de tres activitats:

- L’informe d’una investigació realitzada, d’entre 50 i 85 pàgines.

- Un document específic de TFM, d’entre 15 i 20 pàgines, on es reflexioni sobre la formació rebuda durant el màster i les competències adquirides.

- Presentació, argumentació i defensa presencial de l’informe d’investigació i del document específic TFM, davant d’un tribunal.

Els estudiants matriculats el curs 2019-2020 poden substituir l’informe d’una investigació per una memòria de pràctiques externes.

Normativa general de la UB: www.giga.ub.edu/acad/gdoc/fitxers/pdf/normes_TFM.pdf

Catàleg de TFM

Normativa de TFM de la Facultat d'Educació

Comparteix-ho: