Universitat de Barcelona

Màster d'Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals

Treball final de màster

El Treball Final de Màster (TFM) es desenvolupa al voltant de tres activitats:

  1. Una memòria, d’entre 50 i 100 pàgines, en relació a una d'aquestes activitats:
     - Participació en unes pràctiques externes a una empresa, una institució, associació, centre educatiu, etc
     - Un treball de recerca individual desenvolupat. Aquest treball suposa poder definir un problema d'investigació, es a dir, fer-se una pregunta que pugui ser contestada amb una metodologia d'investigació educativa.
  2. Un document, d’entre 15-20 pàgines, que integri la formació rebuda durant el màster (document específic TFM), Ha de reflectir, evidenciar, relacionar ..., els coneixements, les habilitats, les actituds i les competències adquirides.
  3. Presentació, argumentació i defensa de la memòria i el document específic TFM, durant 15 minuts, davant d'una comissió al juliol o al setembre. A continuació hi haurà un diàleg amb el tribunal, d’uns 15 minuts mes, que pot incloure preguntes, demandes d'aclariments, justificacions, ampliacions, etc.

 

Normativa general de la UB: www.giga.ub.edu/acad/gdoc/fitxers/pdf/normes_TFM.pdf

Normativa de TFM de la Facultat d'Educació

Comparteix-ho: