Universitat de Barcelona

Màster d'Intervencions Socials i Educatives

Calendari acadèmic

Informació sobre l'inici i finalització de la docència de cada semestre, període d'avaluació continuada, dates de presentació de TFM i calendari de vacances i festius.
Curs 2021-2022

PRIMER SEMESTRE

Jornada Acollida: 22 setembre de 2021
 

Docència

  • Inici de la docència: 13 de setembre de 2021
  • Finalització de la docència: 4 de febrer de 2022

 

Avaluació continuada
Donat que algunes assignatures es relacionen amb altres, el període d’avaluació es continua fins el final de curs.

SEGON SEMESTRE

Docència

  • Inici de la docència: Del 7 al 14 de febrer de 2022
  • Finalització de la docència: 30 de juny de 2022

 

Avaluació continuada
Donat que algunes assignatures es relacionen amb altres el període d’avaluació es continua fins el final de curs

 

CALENDARI VACANCES I FESTIUS

Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022

Setmana Santa: de l'11 al 18 d'abril de 2022

Dies festius:

24 de setembre de 2021 (divendres)

12 d’octubre de 2021 (dimarts)

1 de novembre de 2021 (dilluns)

24 de setembre de 2021 (divendres) La Mercè

6 de desembre de 2021 (dilluns)

8 de desembre de 2021 (dimecres)

6 de juny de 2022 (dilluns)( segona pasqua)

24 de juny de 2022 (dijous)

Comparteix-ho: