Universitat de Barcelona

Màster d'Intervencions Socials i Educatives

Línies i Grups de Recerca

 

  •  Línies

- Acció social i educativa amb la comunitat

- Serveis socials i polítiques social

- Acció socioeducativa i promoció de la participació en diferents moments de procés vital (infància, adolescència, joventut, persones adultes i gent gran)

- Inclusió social i cohesió social

- Educació en superar desigualtats

  •     Grups

- Grup de Recerca GPS per la cohesió i inclusió social (GPS)

- Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI)

- Grup d'investigació en Intervencions socioeducatives en la infància i la Joventut (GRISIJ)

- Grup de Recerca en Educació Superadora de les desigualtats (GRESUD)

- Grup de recerca i Innovació en Treball Social (GRITS)

 

Comparteix-ho: