Universitat de Barcelona

Màster en Investigació i Canvi Educatiu

Presentació

Activitat física en grup - Màster d

Aquest màster pretén constituir una resposta, des de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona, al conjunt de necessitats i requeriments acadèmics i socials que estan directament relacionats amb els propòsits de canvi, innovació i millora que els sistemes educatius escolars i no formals tenen plantejats en una societat globalitzada i del coneixement.
Les institucions educatives demanden, cada vegada més, professionals amb prou formació perquè siguin capaces de fomentar el canvi personal i institucional tenint com a principis normatius les idees de revisió i anàlisi de les pròpies pràctiques. El canvi, la innovació i l'avaluació són, doncs, els components conceptuals que presideixen aquest programa de màster, orientat a la formació per al desenvolupament de professionals de l'educació que busquen la millora permanent.
La missió és preparar per a la recerca en els àmbits de la didàctica, la formació i l'avaluació en diversos nivells del sistema educatiu, incloent-hi l'educació superior. Es pretén que la formació ajudi també a constituir entorns d'aprenentatge que tendeixin a crear actituds favorables vers el canvi, potenciant l'anàlisi crítica, la reflexió, la col·laboració i el compromís amb la societat i la seva millora.
En el nostre context ja globalitzat, formar especialistes amb un alt nivell investigador i acadèmic, preparats per analitzar i comprendre els canvis que s'esdevenen en els sistemes educatius en totes les seves dimensions, és una necessitat. Però també es fa imprescindible oferir als professionals de l'educació instruments i recursos que els ajudin a transformar i millorar la pràctica docent.
D'altra banda, el canvi profund que està experimentant l'educació superior als països de la Unió Europea arran de la conformació de l'espai europeu d'educació superior està tenint una especial repercussió en els processos de formació docent, de docència i d'acreditació dels programes universitaris. Aquests canvis generen unes demandes sense precedents en la història del sistema universitari europeu pel que fa als sistemes de gestió de l'educació superior, de formació docent i d'avaluació i acreditació de programes. Aquest programa, doncs, està pensat per oferir respostes fonamentades a aquestes demandes, amb criteris pedagògics i des d'una perspectiva de recerca.

Dades bàsiques

InteruniversitariNo
Crèdits60
Modalitat de docènciaPresencial
Complements de formacióNo
Centre de gestióFacultat d'Educació
Places25
Idioma de docènciaCastellà
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2022-2023
CoordinacióJOSE LUIS MEDINA MOYA
Comparteix-ho: